top of page
משולשים לבנים.png

גולנדיה. באנו לכבוש.

נווה חוף היא שכונה צמודה לים השוכנת במערב ראשון לציון. התנועה לכיבוש נווה חוף הינה תנועה אזרחית פוליטית הפועלת בכלים אזרחיים, צבאיים ומשפטיים על מנת לכבוש את נווה חוף ולהקים את מדינת גולנדיה בשטחה.

Flag with sky.png

עקרונות וערכי התנועה:

מאבק נחוש

התנועה לכיבוש נווה חוף בנתה סביבה של תמיכה ומשאבים מועילים כדי לוודא שהמאבק נמצא תמיד בראש סדר העדיפויות. ההצלחה שלנו מונעת על ידי הלבבות, המוחות, הנשמות והכסף של חברי התנועה שלנו.

שיתוף פעולה

כתנועה גדולה של פעילים, שותפות קרובה ללבנו. אנו מאמינים כי הפתרונות הטובים ביותר לחברה מגיעים מבפנים, ואנו הופכים זאת למשימתנו לבנות מודעות לכך. בעקבות שיתוף פעולה של פעילים בתוך התנועה, אנו מוצאים פתרונות ודרכים לכבוש את נווה חוף בדרך יצירתית ואפקטיבית.

תעמולה

התעמולה היא דרך עוצמתית לשתף את הרעיון והחזון של התנועה עם העם. זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים ולעורר השראה האחרים לפעול. אנו מחויבים להשתמש בתוכן יצירתי ומרתק כדי להפיץ את המסר שלנו ולהתחבר לאנשים מכל הרקעים.

עקרונות וערכי המדינה:

לשיטת הממשל במדינת ישראל הנוכחית ישנם חסרונות רבים: אי יציבות פוליטית, שחיתות, חוסר קשר בין הציבור לנבחרים. לכן, בגולנדיה לא תהיה דמוקרטיה. גולנדיה תהיה מדינה דיקטטורית פשיסטית, שמורכת מרשות אחת, ללא אופוזיציה כלשהי.

פרלמנט: הפרלמנט יורכב ממפלגה אחת, ללא אופוזיציה.

מפלגה שולטת: המפלגה השולטת תורכב בעזרת מינוי מקורבים ללא כישורים.

בחירות: חברי הממשלה יבחרו ל-8 שנים בהצבעה גלויה, כך שועד הקלפי (המשויכים למפלגה השולטת) ידעו לאיזו מפלגה כל אדם הצביע.

1 / מאבק אלים

פתיחה במאבק אלים כלפי כוחות הביטחון, והקמת מחסומים בכל הכניסות והיציאות מהשכונה.

2 / הקמת גוף מחוקק

הקמת גוף מנהל ומחוקק המחייב את תושבי השטחים הנכבשים למדיניות של התנועה.

3 / הכרזה על מדינת גולנדיה

הקמת מדינת גולנדיה באופן רשמי, מתן אזרחות לתושבי השטחים הנכבשים וניסוח חוקה.

שלושת שלבי
הכיבוש:

חילות הכיבוש:

1 / חיל החילוש

כל אזרח גולדניה שמגיע לגיל 18 מחויב לעבור קורס ספרות מקצועי ולתרום את חלקו במאבק האלים. כחלק מתפקיד החייל בחיל החידוד, החייל יספר את אוכלוסיית גולנדיה והשטחים הנכבשים.

2 / חיל החילוש

חיל החילוש מורכב מנשים מהגיל 18 עד 21. כחלק מהשירות בחיל החילוש, החיילות מחלישות ומייאשות את האוכלוסייה המקומית בשטחים הנכבשים לפני, במהלך ולאחר הקמת מדינת גולנדיה.

3 / פלוגות העורף ההתקפי

אזרחי גולדניה והשטחים הנכבשים אשר מאמינים בקידוש המטרה לכיבוש השטחים ומעוניינים להצטרף לתנועת הכיבוש יכולים להצטרף לאחת מפלוגות העורף ההתקפי.

bottom of page