למה האתר לא נפתח עכשיו?

במשפט נגד פייסבוק, הצהרתי שאין לי אתר. אם אמרתי שאין לי אתר ובכל זאת יש לי אתר זה יהיה משפט שקר ויפסלו לי את המשפט.

אני רוצה לפתוח את האתר בטקס חגיגי, אז נצטרך לחכות, ההערכה שלי היא כמה חודשים.